English version   Thai Version

ไม่ว่าคลีนรูมของท่านจะเป็นแบบใด ?

Semiconductor cleanroom Microelectronic cleanroom
Pharmaceutical & Biotech cleanroom   ฯลฯ

ไม่ว่าใครจะเป็นผู้สร้างคลีนรูมให้ท่าน

บริษัท ไทย บริษัท ต่างประเทศ

หากท่านต้องการตรวจสอบคลีนรูมของท่านว่าได้ตามมาตรฐานสากลหรือไม่ ?

โปรดให้เราทำการตรวจสอบและ CERTIFY

  การ CERTIFY คลีนรูมโดยยึดมาตรฐานของ NEBB มิใช่เป็นเรื่องที่ทำให้ผ่านได้โดยง่าย หากคลีนรูมนั้น ๆ ไม่มีคุณภาพพอเพียงที่จะผ่านเกณฑ์มาตรฐาน และหากคลีนรูมของท่านผ่านการ CERTIFY จากเราผู้เป็นเสมือนหนึ่ง CERTIFIED BODY แล้วนั่นหมายถึงว่า
คลีนรูมของท่านมีคุณภาพได้ตามมาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับกันในปัจจุบัน

การตรวจสอบความถูกต้องคลีนรูมที่สำคัญมีดังนี้

  การตรวจสอบรอยรั่วและความสมบูรณ์ของ HEPA FILTER (HEPA FILTER INSTALLATION LEAK TESTS) หรือที่รู้จักกันในคำเรียกว่า “DOP TEST” ซึ่งปัจจุบันคำนี้ค่อย ๆ หายไปจากวงการคลีนรูมแล้ว เนื่องจาก DOP ไม่ใช่สารที่เหมาะสมอีกต่อไป อีกทั้ง
คลีนรูมบางประเภท เช่น SEMICONDUCTOR & MICROELECTRONIC CLEANROOM จะไม่ใช้สารประเภท OIL BASED เนื่องจากไม่ปลอดภัยกับผลิตภัณฑ์ดังนั้น HEPA FILTER LEAK TEST หรือ HEPA FILTER INSTALLATION LEAK TESTS จึงเป็นคำที่เหมาะสมที่สุดในการเรียก เพราะสามารถใช้ครอบคลุมได้กับคลีนรูมทุกประเภท

  HEPA FILTER INSTALLATION LEAK TESTS เป็นการ TEST ที่สำคัญอันดับต้น ๆ ของ NEBB กล่าวคือที่ใดมีการติดตั้ง HEPA FILTER ที่นั่นต้องมีการทำ HEPA FILTER INSTALLATION LEAK TESTS

  จากประสบการณ์อันยาวนานพบว่า เกือบ 100% ของ HEPA FILTER จะมีการรั่วที่ปะเก็น ดังนั้นถึงแม้ HEPA FILER ของท่านจะมีประสิทธิภาพสูงมาก เช่น 99.999% DOP. หรือเข้าขั้น ULPA FILTER ไปแล้ว แต่ประสิทธิภาพอันสูงส่งนั้นไม่มีประโยชน์เลย หาก HEPA FILTER มีการรั่วมหาศาลที่ปะเก็นขอบหรือรอยรั่วอื่นอันมองไม่เห็น

  HEPA FILTER INSTALLATION LEAK TESTS จึงสำคัญมากสำหรับคลีนรูม โดยเฉพาะใน CLASS ต่ำๆ เช่น CLASS 100 เนื่องจาก PRODUCT ของท่านถูกจ่อติดกับ FIRST AIR ที่ออกมาจาก HEPA FILTER ซึ่งโดยทั่ว ๆ ไปหากมีการวัด PARTICLE เป็นการวัดในชั่วขณะใดขณะหนึ่งที่จุดใดจุดหนึ่งเพียงระยะเวลาสั้น ๆ เท่านั้น ไม่ได้ประกันว่า HEPA FILTER จะไม่มี PARTICLE หลุดลอดออกมาตลอดไป และหากบังเอิญมี PARTICLE เพียง 1 – 2 ตัว หลุดผ่านรอยรั่วออกมา ก็เพียงพอในการทำความเสียหายอย่างใหญ่หลวงกับผลิตภัณฑ์ของท่าน

  การตรวจสอบระดับชั้นความสะอาดภายในห้อง (CLEANLINESS CLASSIFICATION TESTS)

  การวัด PARTICLE เพียงครั้งหรือสองครั้งเพื่อหา CLASS ของคลีนรูมนั้น มิใช่วิธีการที่ถูกต้อง มาตรฐานคลีนรูมต่าง ๆ ทั่วโลกมีการกำหนดเงื่อนไขการทดสอบและการแปรผลของ CLEANLINESS CLASSIFICATION ไว้อย่างละเอียด เช่น FEDERAL STANDARD 209E กำหนดจำนวนจุดในการวัดที่แตกต่างกันออกไประหว่าง UNIDIRECTIONAL FLOW (LAMINAR FLOW) และ NON- UNIDIRECTIONAL FLOW (NON-LAMINAR FLOW) ฯลฯ

  ดังนั้นวิธีการตรวจสอบตามมาตรฐานและการแปรผลที่ถูกต้องเท่านั้น จึงจะสามารถยืนยันได้ว่าคลีนรูมของท่านอยู่ใน CLEANLINESS CLASSIFICATION เช่นไร !

* บริษัทฯ รับ QUALIFY คลีนรูมตามมาตรฐาน FED. STD. 209E ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ISO 14644-1 ที่พึ่งบังคับใช้เมื่อเร็ว ๆ นี้

  การตรวจสอบปริมาณลม (AIRFLOW TESTS)

  เป็นการทดสอบที่ดูเหมือนจะทำได้โดยง่ายเนื่องจากเป็นการวัดลมธรรมดา แต่การวัดลมที่ถูกต้องนั้นต้องให้ได้ค่าแม่นยำสามารถทำซ้ำแล้วให้ค่าเหมือนเดิมหรือใกล้เคียงเดิมมากที่สุด (GOOD REPEATABILITY & REPRODUCIBILITY) NEBB มีมาตรฐานกรรมวิธี (PROCEDURAL STANDARDS) ในการวัดเพื่อให้ผลการทดสอบบรรลุเป้าหมายดังกล่าว

  นอกจากนี้ AIRFLOW TESTS ยังเป็นตัวการสำคัญในการตัดสินความเป็น UNIDIRECTIONAL (LAMINAR) FLOW หรือ NON- UNIDIRECTIONAL (NON-LAMINAR) FLOW ของคลีนรูมอีกด้วย

  การตรวจสอบแรงดันอากาศภายในห้อง (ROOM PRESSURIZATION TESTS)

  ROOM PRESSURE เป็นสิ่งที่คู่กับคลีนรูมซึ่งโดยทั่วไปมักจะเป็นความดันบวก หากปราศจาก ROOM PRESSURE แล้ว การทำให้เป็นคลีนรูมจะเป็นเรื่องที่ยากมาก อีกทั้งยังเสี่ยงต่อสภาวะหรือสิ่งสกปรกต่าง ๆ ที่อาจจะชำแรกแทรกซึมเข้ามาในคลีนรูมได้ ดังนั้น ROOM PRESSURIZATION TESTS จึงจำเป็นในการยืนยันคุณลักษณะที่ดีของคลีนรูม

  นอกจากนั้นในคลีนรูมที่ระดับความสะอาดต่างกันยังต้องมีความดันห้องที่ต่างกันอย่างเหมาะสมอีกด้วยเพื่อป้องกันการปนเปื้อน

 

  การตรวจสอบอุณหภูมิและความชื้น (TEMPERATURE AND HUMIDITY TESTS)

  เป็นการทดสอบเพื่อยืนยันว่าอุณหภูมิและความชื้นของคลีนรูมอยู่ในเกณฑ์ตามที่กำหนด

  * บริษัท ฯ รับแก้ปัญหาความชื้นสูงซึ่งอาจเกิดขึ้นกับคลีนรูมเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตร้อน - ชื้น (TROPICAL CLIMATE)

ยังมีการตรวจสอบความถูกต้องอื่นๆอีก เช่น

Airflow visualization tests

Light intensity tests

Sound level tests

  ฯ ล ฯ

 
GLOBAL TECH CO.,LTD.
35/51 Ladprao 124 Kwaeng Wangtonglang Wangtonglang District Bangkok 10310 Thailand
Tel. (662) 934-0433-5, (662) 538-6217, (662) 539-7018, (662) 539-8952
Fax: (662) 539-0695
Website : www.globaltech.co.th Email : info@globaltech.co.th