รับสมัครงาน


บริษัท โกลบอลเทค จำกัด ต้องการรับสมัครงานหลายอัตรา ทั้งที่มีและไม่มี

ประสบการณ์  ดังนี้

 

1.วุฒิ วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขา โยธา, ไฟฟ้า, เครื่องกล, อุตสาหการ

2.วุฒิ วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขา ฟิสิกส์, ชีววิทยา, สิ่งแวดล้อม

3.วุฒิ ป.ว.ส. สาขา ช่างก่อสร้าง, ช่างกลโรงงาน, ช่างเชื่อมโลหะแผ่น,

    ช่างไฟฟ้า, ช่างอิเล็คทรอนิคส์, ช่างเครื่องปรับอากาศ

    (วุฒิ ป.ว.ท. หรือ ช่างผ่านมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติก็ได้รับพิจารณาเช่นกัน)

 

สนใจติดต่อแผนกบุคคล โทร. 02-934-0433-5 ต่อ 220 (คุณสันทนา)

หรือส่งจดหมายสมัครงานมาที่  info@globaltech.co.th

 

 

ย้อนกลับ

 

GLOBAL TECH CO.,LTD.
35/51 Ladprao 124 Kwaeng Wangtonglang Wangtonglang District Bangkok 10310 Thailand
Tel. (662) 934-0433-5, (662) 538-6217, (662) 539-7018, (662) 539-8952
Fax: (662) 539-0695
Website : www.globaltech.co.th Email : info@globaltech.co.th